Klikgebit

In veel gevallen is het mogelijk implantaten aan te brengen waarop uw kunstgebit houvast vindt, de klikprothese of drukknopprothese genoemd. Wanneer het wenselijk of noodzakelijk is dat uw nieuwe prothese implantaat gedragen is, wordt u doorverwezen naar een kaakchirurg of implantoloog voor het plaatsen van deze implantaten.
Na het plaatsen van de implantaten, is er 3 maanden nodig voordat de implantaten goed zijn vastgegroeid in het bot. In deze tussenperiode draagt u uw oude prothese over de implantaten. Na 3 maanden kan de tandarts of klinisch protheticus een nieuwe prothese voor u maken die vastklikt op de implantaten.