U als patient

U als patient

Uw relatie met uw tandarts

Als patiënt gaat u een relatie aan met uw tandarts(praktijk). De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld waarin deze relatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan.

Rechten

Bescherming persoonsgegevens

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij de tandartspraktijk worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Tandartsengroep beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.

Tandartsen en andere medewerkers van de tandartspraktijk zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.