Verzekeringsinformatie

Verzekerings informatie

Informeer bij uw verzekeraar aan het begin van de behandeling om er zeker van te zijn dat u beschikt over voldoende dekking (en op welk niveau). Het controleren van de dekking is een verantwoordelijkheid van de patiënt zelf. Om onaangename en dure verrassingen te voorkomen, raden we onze patiënten aan de specifieke bepalingen van hun ziektekostenverzekering zorgvuldig te onderzoeken. Verzekeraars kunnen in sommige gevallen dekking afwijzen als u niet aan specifieke voorwaarden voldoet. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt eventuele speciale voorwaarden te achterhalen en onze praktijk hiervan op de hoogte te stellen.

Indien u van verzekeringsmaatschappij wisselt of u wijzigt uw adres, telefoonnummer…enzovoorts, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze praktijk zodat wij de wijzigingen in ons systeem kunnen doorvoeren.

Wij dienen geen rekeningen direct in bij de verzekering.
De rekeningen gaan bij ons via een facturingbedrijf (FAMED). Informatie hierover kunt u zien onder het kopje ‘ Betalen’.